Wordt straks dankzij Big Pharma na HCQ en ivermectine ook NAC verboden?

Wordt straks dankzij Big Pharma na HCQ en ivermectine ook NAC verboden?  

Tot mijn stomme verbazing werd ik iets meer dan een week geleden door een Amerikaan benaderd met de vraag of we soms nog N-Acetyl-Cysteïne (NAC) van Jarrow op voorraad hadden en of we die konden opsturen naar de VS. 
Zonder dat we er erg in hadden, bleek NAC in de VS stilletjes van de schappen te zijn verdwenen en mag het op last van de Amerikaanse FDA niet langer als een voedingssupplement verkocht te mogen worden. 
In de kortst mogelijke tijd raakte de best lopende variant, NAC Sustain met vertraagde afgifte, uitverkocht. 
 
Wat bleek het geval: NAC was in de jaren zestig van de vorige eeuw nog een geneesmiddel waarna het in de jaren negentig een voedingssupplement werd.
Hoe is het mogelijk dat dit eenvoudige en goedkope aminozuur ineens in het vizier van Big Pharma kwam? 
 
De allereerste gedachte was dat het uiteraard te maken moest hebben met de enorme populariteit van NAC tijdens de COVID-pandemie.  
Net zoals het aan iedereen die de informatie tot zich nam van de hardwerkende artsen van Frontline Covid-19 Critical Care (FLCCC) dat ivermectine en HCQ met opzet heel slecht uit beoordelingen kwamen in beroerd opgezet onderzoek, terwijl het in de praktijk juist zo goed werkte. 
Immers, waarom een spotgoedkoop middel gebruiken als je veel meer winst kan maken met dure vaccins? 
 
Bij NAC liggen de zaken met weer iets anders. Het kwam eigenlijk nooit in het nieuws ofschoon de vele volgers van MedCram's kanaal hebben kunnen horen van dokter Seheult dat hij NAC rekende tot de essentiële middelen die hij tot zich nam om te voorkomen dat hij besmet zou worden door een van de vele COVID-patiënten waar hij voor zorgde in het ziekenhuis. 
De eerste video waarin hij NAC aanbeval samen met nog een aantal andere supplementen en maatregelen zoals wisselbaden en boswandelingen werd dankzij censuur vrij snel verwijderd, maar kon enkele maanden later worden teruggeplaatst omdat hij al ver voordien belangrijke bijdrages leverde als medisch docent. 
 
NAC wordt van oudsher gebruikt om twee belangrijke redenen. 
Het is een goedkoop middel om leververgiftiging tegen te gaan als gevolg van een overdosis aan medicijnen en dan met name van paracetamol. 
NAC wordt ook gebruikt om slijmvlies dunner te maken bij mensen die lijden aan taaislijmziekte of COPD. 
 
Vrijwel iedereen vermoedde dat de Amerikaanse FDA NAC vooral van de lijst van toegestane voedingssupplementen ging halen als beloning voor medicijnfabrikanten die het wilden gaan inzetten als potentieel geneesmiddel voor COVID-19. 
Men kon zich geen andere reden voorstellen waarom de FDA dat in 2020 ineens ging doen, nadat het al sinds de jaren '90 was toegelaten als voedingssupplement. OK, vooruit in de jaren zestig was het inderdaad nog een medicijn! 
Het belangrijkste argument van FDA hierin was dat NAC nooit als los supplement of voedingsmiddel op de markt is geweest voor het was toegelaten als medicijn. 
Daarentegen zag de FDA tot 2020 nooit enige reden om eerder aan de bel te trekken. Zo worden er wel 150 gezondheidsclaims gemaakt over NAC en die zijn ook nooit weersproken door de FDA. AL tientallen jaren is NAC zonder enig probleem verkocht en zijn er ook nooit nadelige effecten van geweest. En nu ineens wel?  

Waarom zouden ze dat ineens gaan doen? 

De meeste mensen, die ook de alternatieve mediakanalen volgden over COVID-19 dachten meteen dat dit alles te maken moest hebben met een verbod in verband met de positieve werking in de preventie van COVID-19.  
Dat is inmiddels niet meer zo logisch. Immers, 'Big Pharma' heeft de strijd al gewonnen. De overgrote meerderheid laat zich nu immers braaf met een lekkend experimenteel vaccin inenten. Dan zouden ze toch NAC niet per sé weer als medicijn toe willen laten? 
 
En inderdaad. Het verbod heeft weinig te maken met de mogelijke werking bij COVID-19 of influenza en meer met de verbazingwekkend veelzijdige werkzaamheid van NAC voor een veelvoud van aandoeningen. Zoveel dat Big Pharma hier behoorlijk veel interesse voor toont! 

Behandeling van influenza?

Uit onderzoek bleek al dat NAC in staat bleek te zijn om het influenza griepvirus te onderdrukken. Dat doet het doordat NAC de vermenigvuldiging van het virus af te remmen. Daarnaast laat NAC mensen gemakkelijker ademhalen omdat het slijmvlies dunner maakt. 
Behalve virusdeeltjes af te remmen, doet NAC dat ook met biochemische stofjes die vrijkomen in de ontstekingsreactie, waardoor mensen zoveel ongemak ervaren van een griepvirus. NAC kan daarom de ernst en de duur van een influenzabesmetting behoorlijk inkorten. 
 
Desondanks blijkt dat niet de hoofdreden waarom Big Pharma zoveel belangstelling toont voor NAC.
 

NAC is een belangrijke antioxidant

N-acetyl-L-cysteïne is een aminozuur en antioxidant die van nature in het lichaam wordt aangemaakt uit de grondstof L-cysteïne. Dit aminozuur is vooral aanwezig in eiwitrijke voeding en dan met name in zuivel (yoghurt, kaas) en gevogelte. 
 
Het is ook als supplement te koop in de vorm van N-acetyl-cysteïne voor hen die om therapeutische redenen een aanzienlijk hogere dosering nodig hebben. NAC zorgt ervoor dat het lichaam meer glutathion kan aanmaken, een ander aminozuur die een belangrijke ontgiftende werking heeft in het lichaam. Het verwijdert in de lever schadelijke zware metalen en andere gifstoffen die ons ziek kunnen maken. 
 

Toediening van N-acetyl cysteïne beschermt het zenuwstelsel

Toen aan ratten NAC werd gegeven voordat ze aan het zeer schadelijke aluminium werden blootgesteld, bleken deze minder zenuwschade op te lopen dan ratten die geen NAC kregen. 
Men trok de conclusie dat NAC een krachtige bescherming bood bij vergiftiging door aluminium en de opeenstapeling ervan in de hersenen. Dat is belangrijk omdat men vermoedt dat aluminiumvergiftiging een onderliggende oorzaak kan zijn voor Alzheimer. Inmiddels denkt men eerder dat het een vorm van hersendiabetes is. 
Men ontdekte ook dat het aminozuur kon werken als antidepressivum. Toen ratten het kregen toegediend bleken ze nieuwsgieriger te worden en meer zin te hebben om een nieuwe omgeving te onderzoeken. 
 

Algemene ontgifting 

Van N-acetyl cysteïne is al langere tijd bekend dat het een belangrijk ontgiftingsmiddel is. Wanneer het wordt toegepast, blijkt het de lever te kunnen ontgiften en daar milieuverontreinigende stoffen en giftige middelen te kunnen verwijderen. Denk daarbij met name aan tabak en andere koolstofmonoxiderijke rookwaren, alcohol, luchtvervuiling en andere soorten gif die men inademt, opeet of op de huid smeert. 
NAC wordt met name gebruikt door mensen die heel lang achtereen zelfzorggeneesmiddelen met een ontstekingsremmende werking zoals paracetamol en ibuprofen hebben gebruikt, omdat daarvan bekend is dat ze leverschade kunnen veroorzaken.  Ook zij die beroepsmatig veel met aluminium of andere zware metalen hebben gewerkt omdat het zo effectief is in het verwijderen van deze middelen uit de lever en andere organen.
 
Met name als gevolg van de kennis over de ontgiftende werking van NAC raakten onderzoekers geïnteresseerd in het gebruik ervan voor de behandeling van mensen met een verslaving of ander psychische aandoening zoals schizofrenie en depressie. 
Men vermoedt zelfs dat NAC kan helpen bij het afremmen van ongewenste celdeling dankzij haar antioxidant eigenschappen.
Het onderzoek naar het gebruik van NAC voor psyschische aandoeningen. 
In 2016 werd na onderzoek geconcludeerd dat NAC depressieve gevoelens verminderde en ook in hogere doseringen goed verdragen werd. 
In 2014 bleek dat mensen met een klinisch vastgestelde depressie daar minder last van hadden als een antidepressivum gecombineerd werd met NAC. 
Uit ander onderzoek bleek dat NAC ook verlichting bracht bij ernstiger aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis omdat het de oxidatieve stress in het lichaam verminderde. Een hoge mate van oxidatieve stress blijkt heel normaal te zijn bij hen die hieraan lijden. 
Nog recenter werd in 2019 vast gesteld dat een dosis van 2000 mg per dag de stemming van mensen met een bipolaire stoornis kon verbeteren. 
Tien jaar eerder werd in 2008 vastgesteld  dat mensen met schizofrenie , die niet reageerde op reguliere antipsychotica wel goed reageerden als ze tweemaal per dag 1000mg NAC slikten. 
NAC blijkt ook te helpen bij minder bekende aandoeningen zoals drugsmisbruik en psychotisch OCD gedrag zoals het uittrekken van haren of gokverslaving. 

Nog gekker is de claim dat NAC gehoorverlies kan tegengaan

Onderzoekers van de Yale universiteit wisten het nog spannender te maken. Ze gebruikten NAC om de functie van cellen in het zogenaamde slakkenhuis te verbeteren en wisten daarmee gehoorverlies tegen te gaan. De functie van cellen in het slakkenhuis is om geluidssignalen om te zetten in zenuwpulsen die naar de hersenen worden geleid. 
Toegegeven, de onderzoekers deden dit niet met mensen, maar met muizen. Die dan wel weer oren hebben, die qua structuur sterk op mensenoren lijken. 
 
De onderzoekers kwamen erachter dat gehoorverlies kan samenhangen met een verminderde functie van de mitochondriën in cellen van het slakkenhuis. Deze cellen blijken een klein eiwitje met de naam Fus1 niet meer afdoende te kunnen maken wanneer muizen ondervoed raken waarna reactieve zuurstofradicalen vrij spel krijgen en deze eiwitjes vernietigd worden. 
 
Toen de onderzoekers eenmaal wisten dat deze eiwitjes door reactieve zuurstofradicalen werden afgebroken, keken ze of dit met NAC verholpen kon worden. Deze krachtige antioxidant was in staat om de schadelijke zuurstofradicalen te neutraliseren waardoor het Fus1 eiwitje niet langer werd vernietigd en .. de schade aan het slakkenhuis verholpen werd. 
 

Voorloper van glutathion

Er zijn een aantal verklaringen te vinden waarom NAC zo nuttig kan zijn. Het belangrijkste is dat het een voorloper (precursor) is van glutathion, een antioxidant die celschade door oxidatieve stress voorkomt. 
NAC vermindert ook het gehalte aan ontstekingsbevorderende stofjes in het lichaam, zoals bijv. interleukin-6 (IL-6) en andere cytokines. Uit onderzoek blijkt dat IL-6 kan bijdragen in de ontwikkeling van aandoeningen zoals schizofrenie, bipolaire stoornissen en depressie. 
NAC blijkt ook een positieve invloed te hebben op het gehalte van de neurotransmitters glutamaat en dopamine. Glutamaat is essentieel voor normale hersenactiviteit, maar een overmaat ervan kan hersenschade veroorzaken, met name wanneer de glutathionspiegel tegelijk ook erg laag is. 
Van dopamine is bekend dat een tekort eraan stemmingswisselingen kan veroorzaken waardoor mensen zichzelf gaan beschadigen, gaan hallucineren en ook meer last krijgen van de ziekte van Parkinson en depressie. 
 

Richtlijnen voor juist gebruik van NAC supplementen 

Er is nog niet genoeg onderzoek aan NAC gedaan om een optimale dosering vast te kunnen stellen, maar onderzoekers bevelen al wel aan om dagelijks tussen 600 en 1800 mg NAC te slikken.
Dit supplement kan geslikt worden als poeder (al dan niet in capsule of tabletvorm) , vloeistof of zelfs intraveneus worden toegediend. 
Het enig echte risico is dat mensen die bloedverdunners slikken of aan een bloederziekte lijden beter niet (zomaar) NAC kunnen slikken, het kan namelijk bloedstolling afremmen. 
Andere manieren om ervoor te zorgen dat je cysteïnegehalte in het bloed stijgt is door voedsel te consumeren dat veel biofolaat, vitamine B6 en B12 bevat. Dat zit met name in bananen, bonen, linzen, spinazie en tonijn. 
 

Conclusie 

We kunnen niet anders dan het eens zijn met Paul Craig Roberts van Lew Rockwell, namelijk dat de openbare gezondheidszorg volstrekt is gecorrumpeerd. 
We hadden nooit kunnen vermoeden dat een veilig en populair supplement als NAC verboden zou gaan worden  (in de VS) omdat de overheid toegeeft aan Big Pharma. 
Toch hadden we beter kunnen weten, behalve dat dit heel recent al gebeurde bij de desinformatie over HCQ en ivermectine, gebeurde dat eerder al door ondeugdelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van het gebruik van vitamine D. Die truukjes hebben ze afgekeken van Big Tobacco. 
 
Dan is het nog spijtiger dat ons eigen favoriete merk, Jarrow Formulas waarvan we al ruim twintig jaar distributeur zijn in Nederland in handen is gekomen van een investeringsbedrijf die besloten heeft om minder winstgevende producten niet langer te produceren.
Dat is erg jammer als het supplementen betreft die weldegelijk heel interessant zijn maar door het verbod op het geven van verstrekkende medische informatie over geneeskrachtige voedingssupplementen niet verkocht worden. 
 
De meeste webshops nemen al niet de moeite om deze middelen te voeren, maar we vonden altijd dat we alles behoren aan te bieden wat door Jarrow interessant genoeg wordt bevonden om op de markt te brengen, zelfs als slechts een paar slimme klanten hier interesse voor blijken te tonen. 
Aan artikel gerelateerde producten

Get every new article on your mail