Sterker met foliumzuur

Sterker met foliumzuur

Aan zwangere vrouwen wordt al heel lang geadviseerd om nog voor de zwangerschap foliumzuur te gaan slikken (of beter nog, de actieve vorm biofolaat)
Net zo goed gaan ouderen aan de foliumzuur, vooral in combinatie met vitamine B12 om zo de homocysteïnespiegel te verlagen.
In een nieuwe studie blijkt nu echter ook dat ouderen er ook nog eens sterkere spieren door krijgen!

Hoe meer folaat (vitamine B11 of B9) 65-plussers in hun bloed hebben, hoe sterker zijn hun spieren. Dat ontdekte een onderzoeker uit Singapore, die 56 oudere diabeten bestudeerde.

Andrew Kien Han Wee onderzocht 56 diabeten, die allemaal ouder waren dan 65 en verbleven in een zorginstelling. Hij bepaalde hoeveel vitamines er in hun bloed circuleerden, en de isometrische kracht die de proefpersonen op een leg-extensionmachine konden genereren, en met hoeveel kracht zij met hun handen een veer konden dichtknijpen.

Slechts 20 proefpersonen hadden geen tekort aan folaat, vitamine B12 en vitamine D, ontdekte Wee.

Dat was te verwachten. Bij 65-plussers, en al helemaal bij 65-plussers die wonen in zorginstellingen, zijn tekorten aan vitamines regel.
Wee vond geen verband tussen enerzijds vitamine B12 en vitamine D en anderzijds de spierkracht, maar wel een verband tussen folaten en spierkracht. Hoe meer folaat zijn proefpersonen in hun bloed hadden, hoe sterker de proefpersonen waren.

"In een groep van 56 patiënten, die ouder dan 65 waren en aan suikerziekte leijden, was een hoger bloedserumgehalte van folaten zeer goede voorspellers van de spierkracht van deze groep mensen, vooral bij vrouwen"zo schrijft Wee.
"Het effect van folaten op spierkracht wordt mogelijk minder veroorzaakt door homocysteïne danwel door een zeer direct effect van folaat-specifieke routes (zoals in de aanmaak van de myelineschede voor het zenuwstelsel, de aanmaak van neurotransmitters, de aanmaak van DNA, eiwitten en methylering van DNA)" zo schrijft Wee over het veronderstelde mechanisme waarlangs folaten de spiergroei stimuleren.

"Er is meer klinisch onderzoek nodig om de rol van folaat te onderzoeken bij spierzwakte en valpartijen, vooral die waarbij er sprake is van een gebrek aan foliumzuur en er geen verplichte aanzuivering ervan in de voeding plaats vindt. "

MethylFolaat, biofolaat ofwel 5-MTHF is een bijzondere vorm van foliumzuur die zeer goed biologisch beschikbaar is. Foliumzuur is een methyldonor, die nodig is om homocysteine weer om te zetten in methionine en verder ook nodig is voor DNA-synthese en een normale celdeling gedurende ons hele leven.

Bron: Veel folaten, sterke spieren

Get every new article on your mail