Zijn zeldzame metalen geschikt als anti-tumor medicijn?

Zijn zeldzame metalen geschikt als anti-tumor medicijn?

De verslaglegging over het medicinaal gebruik van metalen of metaalbevattende verbindingen bij kanker en leukemie zijn al begonnen in de 16e eeuw en doorgegaan tot de 19e eeuw.
Daarna trad er stilte op, tot de jaren 60 van de vorige eeuw, toen de anti-tumor activiteit van een anorganisch platinumcomplex cisplatin werd ontdekt. Dat was het begin van de ontwikkeling van veel verschillende cytostatica.
Cisplatin is inmiddels een van de meest gebruikte en effectiefste cytostatica voor de behandeling van harde carcinomen.

Er is sindsdien veel onderzoek verricht met met behulp van andere metaalverbindingen, waarbij met name veel platinum gebruikt werd, zowel bij proefdieren maar ook bij mensen.
Deze verbindingen beslaan bijna het volledige gamma aan metalen zoals gallium, germanium, tin, bismut en complexen van titanium, vanadium, niobium, molybdenum, rhenium, ruthenium, rhodium, iridium, platina, koper en goud.

Germanium en selenium

Germanium (Ge) staat in de periodiekentabel tussen silicium en tin, waar het een aantal van de natuurkundige en chemische eigenschappen mee deelt.
Terwijl anorganisch germanium belangrijke toepassingen heeft in electronica, als halfgeleider en in optische instrumenten, zijn het de organische germaniumverbindingen die interessant zijn voor het onderzoek ernaar als antitumor, ontstekingsremmend en immuunstiumulerend middel.
Germaniumverbindingen blijken een modulerende invloed te hebben op het immuunsysteem en als antioxidant te werken.

Germanium is een zeldzaam metaal en zowel aanwezig in anorganische als organische vorm. Zo komt het van nature voor in levensmiddelen zoals shiitake paddestoelen, knoflook, tonijn en tomatensap.
Ook selenium (Se) is een metaal dat van nature aanwezig is in veel planten.
Germanium kan afhankelijk van de vorm waarin het verkeert, goedaardige of kwaadaardige (giftige) effecten hebben op de gezondheid.
Inname van de anorganische vorm van germnaium (dioxide) is enigszins giftig en kan tot allerlei nare kwaaltjes leiden.
De organische vorm zoals germanium sesquioxide heeft daarentegen een antioxidantwerking en werkt remmend op tumorgroei, waardoor het wel wordt ingezet als weerstandverbeterend middel om zo ongewenste celdeling tegen te gaan.
De organische vorm van germanium is in staat om zware metaalgiften zoals cadmium of lood in te kapselen. Ze beschermt ook tegen schade door radioactieve bestralingen.
Meer specifiek heeft carboxyethylgermanium sesquioxide (Ge-132) een ontstekingsremmende werking en heeft daarna ook een gunstige invloed bij arthritis en beschermt tegen zeer fel licht.

Selenium is een essentieel micronutriënt voor vrijwel alle levende organismen van planten, dieren tot aan mensen toe. Selenium heeft ook een belangrijke anti-oxidant werking en kan beschermend werken tegen beginnende tumorgroei en allerlei hart en vaatziekten. Maar net als anorganisch germanium is een overdaad aan selenium giftig.

Hoeveel selenium er precies aangetroffen wordt in groente is sterk afhankelijk van hoeveel er in de bodem aanwezig is en dat is sterk afhankelijk van de streek waarin ze geteeld worden.
Ofschoon er in tomaat, aardappel, wortels, perzik en appels van nature ook selenium en germanium voorkomen, wordt het meeste in de Allium-familie gevonden met uien en vooral knoflook als de belangrijkste bron van van selenium en germanium.
Knoflook bevat respectievelijk 2,78 microgram germanium en 0,276 microgram selenium per gram gedroogde stof.
Uien bevatten ook germanium en selenium maar flink minder, met slechts 0,29 microgram germanium en 0,052 microgram selenium per gram gedroogde stof.

Organisch germanium kan het immuunsysteem stimuleren en met name de productie van interferon bevorderen, wat een lichaamseigen stof is met een sterke tumorremmende werking. De belangrijkste functie van interferon is om het lichaam bij te staan in de productie van Natural Killer (NK) cellen, die direct in gevecht gaan met kankercellen.
In een review over organisch germanium werd geconculudeerd dat het met name interessant is gebleken bij experimenteel onderzoek.
Germanium kan in elk geval nuttig zijn om vermoeidheid na chemotherapie tegen te gaan, zonder dat er veel neveneffecten zijn. Aangezien bijna elke patiënt die bestraald wordt, daar heel erg moe van wordt, is het nuttig om meer onderzoek te verrichten naar het inzetten er van. Een ander neveneffect van de inname van germanium kan het tegengaan van ongewenst gewichtsverlies zijn na chemotherapie.

Er zijn ook schadelijke neveneffecten bekend van organisch germanium, maar die gaan niet veel verder dan huidklachten en diarree.
In elk geval waarbij er sprake was van ernstiger neveneffecten van germanium, zoals nierfalen, wat in een enkel geval de dood tot gevolg had, bleek het te gaan om het gebruik van anorganisch germanium, die dan ook nog eens in vrij hoge doseringen waren ingenomen.