Wat is DIM?

14-05-2017
door ir. Yvana van den Hork

Wist u dat de bescheiden broccoli en de zo vaak verguisde spruitjes het antwoord kunnen zijn in de zoektocht naar kankerpreventie?

Broccoli en spruitjes behoren tot de familie van koolsoorten (Brassica), die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze een bestanddeel bevatten die een overmaat aan oestrogenen kunnen 'wegvangen' en hormonaal beïnvloede wildgroei van tumoren kunnen voorkomen. Wanneer je deze koolsoorten eet, komen bij het kauwproces plantaardige enzymen vrij, die daarna een plantaardig stofje omzetten naar indol-3-carbinol (I3C).

Terwijl I3C ook een heel belangrijke stof is, zijn we nog meer geïnteresseerd in een volgend omzettingsproduct (metaboliet), namelijk diindolylmethaan (DIM)

Koolsoorten zoals broccoli, paksoi, boerenkool, bloemkool, kool en spruitjes bevatten een hoge concentratie aan glucosinolaten (SGS), wat zwavelbevattende stofjes zijn die afbreken naar isothiocyanaten.
Deze isothiocyanaten blijken in staat te zijn om potentieel gevaarlijke carcinogenen te verwijderen uit het lichaam en ook de manier te beïnvloeden waarop tumor-onderdrukkende eiwitten worden aangemaakt.

Een heel speciale soort van deze glucosinolaten is dus I3C , omdat deze in de maag omgezet wordt naar diindolylmethaan oftewel DIM.

DIM staat het best bekend vanwege haar preventieve werking tegen borstkanker. DIM blijkt ook andere gunstige eigenschappen te hebben, waaronder het remmen van ontstekingen en tumoren de pas af te snijden als het er om gaat dat ze hun eigen bloedtoevoer krijgen met voedsel en zuurstof, waardoor in elk geval in het laboratorium kankercellen niet mer kunnen groeien omdat de oestrogenen-stofwisseling wordt omgebogen, zodat kankerbevorderende metabolieten amper nog ontstaan.

Het is het allerbeste als de meeste DIM uit verse, biologische groenten worden gehaald, maar om echt dagelijkse bescherming te krijgen is het wellicht een goed idee om DIM in supplementvorm te nemen.

Tijdens de gehele oestrogenen stofwisseling, wordt de krachtigste vorm van oestrogeen, te weten estradiol omgezet naar oestron, waarvan na de menopauze steeds meer van ontstaat.
Oestron kan zelf weer omgezet worden naar een 'goede' oestron metaboliet of een 'slechte' oestrogeen metaboliet.

De goede metaboliet kan daarna weer in 2 andere 'goede' metabolieten worden omgezet, die in staat zijn om de groei van kwaadaardige tumoren af te remmen.
Daarentegen wordt de 'slechte' metaboliet (16-alfa-hydroxy-oestron) sterk in verband gebracht met tumorgroei.

Dit is precies waar DIM haar spierballen laat zien. Uit onderzoek blijkt dat DIM zich niet alleen bemoeit met haar eigen omzettingsproces en daarbij andere metabolieten vormt, maar zich ook bemoeit met het omzettingsproces van oestrogenen. Ondanks dat DIM in de verste verte niet op oestrogenen lijkt, blijkt de route voor DIM's eigen omzettingsproces precies het pad te kruisen van dat van oestrogenen. Daar waar ze elkaars pad kruisen, beïnvloedt DIM het omzettingsproces van oestrogenen op dusdanige wijze dat er vooral méér van het goede oestrogeenmetaboliet ontstaat en minder van de slechte oestrogeenmetabolieten.

In onderzoek is dit keer op keer bewezen. In 1 onderzoek werd van 34 gezonde vrouwen die de menopauze achter de rug hadden, urinemonsters genomen. Daarna kregen de vrouwen opdracht om veel broccoli te gaan eten.
Als daarna weer opnieuw een urinemonster werd afgenomen, bleek de verhouding van goed:slecht significant verbeterd te zijn.
Door meer kool te gaan eten, blijkt het risico op tumorgroei af te nemen. I3C en de daaruit ontstane DIM blijken namelijk in staat te zijn het omzettingsproces van oestrogenen positief te beïnvloeden.

I3C versnelt het DNA-reparatieproces en onderdrukt de celdeling van tumorcellen in verschillende weefsels, zoals borst, darmkanaal, prostaat en baarmoederslijmvlies omdat het zoveel hormonale omzettingsprocessen beïnvloedt, de hormoonbalans verbetert en kwalijke celdelingsprocessen onderdrukt.

DIM heeft echter de grootste invloed op de ontwikkeling van borsttumoren, omdat het daar de sterkste onderdrukkende eigenschappen heeft. Buiten het lichaam om, weet DIM in vitro zelfs de groei met 60% af te remmen.

DIM zorgt ervoor dat borsttumorcellen vanzelf sterven via diverse routes. Samen met een chemotheraiebehandeling werkt DIM nog beter.

I3C blijkt in staat om tegelijk het gen dat de groei van borsttumoren onderdrukt te stimuleren en daarnaast juist de werkzaamheid van oestrogeenreceptoren, die een grote rol spelen bij het ontstaan van borstkanker en baarmoeder(hals)kanker af te remmen.

Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Bij een onderzoek dat in de jaren '90 is opgestart, werden urinemonsters afgenomen van gezonde vrouwen en daarna 19 jaar lang bewaard. Vrouwen die de gunstigste goed:slecht oestrogeenmetaboliet verhoduing hadden, bleken 30% minder kans op borstkanker te hebben. In andere onderzoeken kwam steeds hetzelfde resultaat naar voren. Hoe beter de verhouding , des te kleiner de kans op borstkanker.
In een ander onderzoek bij Zweedse vrouwen bleek dat de vrouwen die gemiddeld 1-2 porties kool per dag aten, 20 tot 40% lagere kans op borstkanker te hebben dan vrouwen, die vrijwel nooit kool aten.

En het zijn niet alleen de borsten die profiteren van het eten van kool. DIM verbetert ook de gezondheid van eierstokken en prostaat. In veel dierstudies blijkt DIM de groei van eierstokkanker te onderdrukken en de werkzaamheid van het chemo-middel cisplatin te bevorderen. Ook I3C heeft een soortgelijke beschermende werking en die werking wordt versterkt door het te combineren met resveratrol.

Wat de prostaat aangaat, blijkt DIM de binding van dihydyrotestosteron (DHT) aan androgeenreceptoren in prostaatcellen te onderdrukken. DIM zet in prostaattumorcellen de celdeling tot stilstand en vermindert het gehalte van 'prostaat specifiek antigen (PSA).
Dat is nog niet alles, koolsoorten blijken ook een beschermende invloed te hebben in de preventie van longkanker en darmkanker.

DIM en I3C spelen ook een belangrijke rol bij het onderdrukken van baarmoederhalskanker en remmen daarnaast het gevreesde HPV (Humaan Papilloma) virus, die welig tiert zodra de 'slechte' oestrogeenmetaboliet de overhand krijgt.
Bij muizen blijkt zowel I3C als DIM in staat te zijn om de groei van papilloma knobbels (cysten) voor 75% af te remmen.
De resultaten bij mensen zijn ook veelbelovend.

Tot slot is DIM in staat om het ontgiftingsproces in de lever te versnellen en de neveneffecten van bepaalde giftige medicijnen en milieuvervuilende stoffen te verminderen.
Op basis van de resultaten uit onderzoeken, wordt een dagelijkse dosering van 100 tot 200mg DIM aangeraden of anders een dosering van 500mg I3C, de voorloper van DIM.
Of doodgewoopn elke dag ruim voldoende kool in het dieet stoppen. Ofschoon het eten van rauwe kool de meeste 'oogst' oplevert tov het koken of stomen ervan, is er wel een klein risico dat het eten van rauwe kool de verschijnselen van een schildklieraandoening verergert.