Wat is CBD olie en hoe werkt het? Gebruik en toepassingen van CBD olie

Wat is CBD olie en hoe werkt het?

CBD is de naam voor een verbinding met de volledige naam cannabidiol, die in de hennepplant Cannabis sativa words aangegroffen en is een van de vele verbindingen die tezamen cannabinoïden worden genoemd. Onderzoekers zijn bezig om te ontdekken wat de medische toepassingen kunnen zijn voor CBD.

De olie, die gewonnen wordt uit de hennepplant met CBD erin, staat bekend als CBD olie. Het verschil zit 'm in de concentratie en ook wel in het gebruik ervan.

Tot voor kort was de bekendste verbinding die uit cannabis werd gewonnen, delta-9 tetrahydrocannabinol oftewel THC. THC is de bekendste werkzame stof in marihuana. Marihuana bevat zowel THC als CBD, maar de verbindingen hebben een verschillende werking.

THC is het meest bekend vanwege het feit dat het een geestverruimend middel is en je er 'high' van wordt, althans als het verhit wordt en daarna geïnhaleerd als vapes, gerookt als sigaret of gegeten wordt als space cake.
De andere stof is CBD, die niet geestverruimend werkt, zodat je je niet anders gaat voelen als je het inneemt. Desondanks heeft het wel een forse invloed op het lichaam en er zijn veel medische toepassingen voor.

De meeste medisch gebruikte CBD wordt aangetroffen in de minst veredelde variant van de hennepplant. De welbekende wiet wordt danwel gewonnen uit een plant met dezelfde naam Cannabis sativa, maar is niet of amper veredeld.
In de afgelopen tientallen jaren hebben wiettelers hun planten zover doorveredeld, dat ze een hoog aandeel bevatten aan THC en van andere verbindingen die ze interessant vinden, bijvoorbeeld vanwege de geur en smaak.
Daarentegen hebben de telers van de hennepplant hun planten niet op een soortgelijke wijze doorveredeld en deze bevatten daarom praktisch geen THC en een veel hoger aandeel van CBD.
Daarom worden déze planten bij voorkeur gebruikt om CBD olie te maken omdat er dan geen heksentoeren uitgehaald hoeven te worden de THC te verwijderen. Een ander pluspunt is uiteraard dat hennepteelt wel volstrekt legaal is. Althans in een aantal Europese landen zoals Oostenrijk en Polen.

Hoe CBD werkt

Alle cannabinoïden en dus ook CBD, hechten zich aan bepaalde receptoren in het lichaam, waarna ze werkzaam worden.
Het mensen lichaam maakt ook zelf bepaalde cannabinoïden en daar zijn twee verschillende receptoren voor, te weten CB1 en CB2 receptoren.
De CB1 receptoren worden overal in het lichaam aangetroffen, maar bevinden zich met name in de hersenen.
De CB1 receptoren in de hersenen zijn betrokken bij coördinatie en beweging, pijn, emoties en stemming, het denkproces, eetlust en geheugen en nog veel meer. Het is de THC, die met name aan deze receptoren hecht.

CB2 receptoren zijn veel meer betrokken bij het immuunsysteem en betrokken bij ontstekingsprocessen en pijn.
Men dacht eerder dat CBD vooral hecht aan de CB2 receptor, maar dat blijkt niet zo te zijn. In plaats daarvan beïnvloedt het de werking en de aanmaak van lichaamseigen cannabinoïden.

Gezondheidsvoordelen

Vanwege de manier waarop CBD in het lichaam werkt, heeft het veel mogelijke toepassingen. CBD-olie kan worden ingeslikt, maar ook op de huid worden aangebracht en soms wordt het ook geïnhaleerd als CBD-vape en zelfs wordt het intraveneus geïnjecteerd.

Natuurlijke pijnstiller of ontstekingsremmer

Veel mensen gebruiken pijnstillers op recept of zelfzorggeneesmiddelen om minder last te hebben van (chronische) pijn en stijve gewrichten. 
Sommigen prefereren CBD olie omdat het een natuurlijker middel is om pijn te verhelpen. Uit onderzoek blijkt dat CBD chronische ontstekingen en pijn op significante wijze verminderde  bij muizen en ratten.
De onderzoekers denken dat CBD en andere verbindingen zonder een geestverruimende werking een geschikt middel kunnen zijn om chronische pijn te behandelen.
Daar wordt CBD al volop voor gebruikt zoals voor multiple sclerose en fibromyalgie.
Er is zelfs al geneesmiddel op de markt voor multiple sclerose waar zowel THC als CBD in verwerkt is. Maar onderzoekers denken dat het vooral de CBD is die de grootste werkzaamheid heeft door met name de ontstekingsremmende werking en in mindere mate vanwege de pijnstillende werking.
In elk geval is er ook klinisch onderzoek nodig om wetenschappelijk te bewijzen of het naast muizen en ratten ook voor mensen als pijnbestrijding werkzaam is.

Stoppen met roken en tegengaan ontwenningsverschijnselen

CBD blijkt veel mensen te helpen, die stoppen met roken. In een kleinschalig onderzoek werden rokers gevolgd die een inhalator gebruikten om CBD-olie te roken: ze bleken minder gewone sigaretten te gaan roken en ook minder last te krijgen van een hang naar nicotine. In een soortgelijk onderzoek blijkt CBD ook geschikt te zijn voor mensen, die verslaafd zijn aan opiaten.
Onderzoekers merkten op dat verslaafden minder ontwenningsverschijnselen hadden als ze CBD gebruikten. Ontwenningsverschijnselen zijn onder andere angsten, stemmingswisselingen, pijn en slapeloosheid.
Ofschoon het nog maar een kleinschalig onderzoek betrof, is dit wel heel veelbelovend omdat het betekent dat CBD gebruikt kan worden om ontwenningsverschijnselen te verminderen. Men denkt dat de oorzaak er in is gelegen dat CBD de wijze verandert waarop het lichaam en de hersenen reageren op serotonine.

Epilepsie en zenuwaandoeningen

CBD wordt momenteel ook onderzocht op de mogelijke toepassing bij epilepsie-aanvallen en andere zenuwaandoeningen. In een overzichtsartikel word geconstateerd dat CBD helpt bij epilepsie-aanvallen en er weinig nevenverschijnselen zijn. CBD kan ook behulpzaam zijn bij andere soortgelijke zenuwaandoeningen, zoals zenuwschade en psychriatische ziekten.
Men denkt dat CBD ook als anti-psychoticum kan worden ingezet bij o.a. schizofrenie. Hoe en waarom dat kan moet nog nader onderzocht worden.

CDBD als tumor-remmend middel

CBD wordt ook bestudeerd voor haar mogelijke toepassing bij kanker. In een overzichtsartikel in de British Journal of Clinical Pharmacology wordt geconstateerd dat CBD voorkomt dat tumorcellen zich verspreiden door het lichaam en een compleet lichaamsdeel overnemen.

In dit overzichtsartikel wordt geconstateerd dat CBD de groei van kankercellen belemmert en zelfs celdood veroorzaakt.
Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar bevindt zich nog in een heel pril stadium.
De reden dat CBD interessant kan zijn bij tumorbehandeling is dat het ontsteking afremt en de wijze beïnvloedt waarop (tumor)cellen delen. CBD blijkt in staat te zijn om met name de celdeling van bepaalde soorten tumorcellen af te remmen.
Onderzoekers constateren dat CBD vooral nuttig kan zijn bij de behandeling van kanker omdat het amper giftig is. Ze vinden dat het in elk geval nuttig kan zijn om het te combineren met conventionele behandelmethode, omdat het wellicht synergistisch (dus elkaar versterkend) kan werken.

Er wordt door het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI) gezegd dat CBD vooral in staat kan zijn om bepaalde symptomen van kanker en de neveneffecten van met name chemotherapie kan tegengaan. Maar vooralsnog staat de NCI niet achter het gebruik van cannabis als behandelmethode bij kanker.

Angststoornissen

Mensen, die voortdurend angstig zijn wordt vaak verteld dat ze beter geen wiet moeten gebruiken, omdt THC sommigen extra angstig en paranoïde maakt.
Bij CBD ligt dat anders, het kan juist mensen helpen met een angststoornis. Zo zijn er experimenten gedaan bij mensen met spreekangst. Ook dieren hebben baat bij CBD wanneer ze angstig gedrag vertonen: de hartslag blijkt lager te worden en ook de verschijnselen die horen bij PTSD (post-traumatic stress disorder) of slapeloosheid.

Onderzoekers wijzen in een overzichtsartikel naar diverse onderzoeken waaruit blijkt dat CBD helpt bij veel verschillende angststoornissen zoals post-traumatische stress stoornis (PTSD), paniekstoornissen, algemene angststoornis, sociale angststoornis en obsessief-compulsief gedrag (OCD).
In het overzichtsartikel staat dat de medicijnen, die nu veelal worden voorgeschreven vaak nare bijverschijnselen hebben en dat velen juist daarom met het gebruik ervan stoppen.
Tot dusver heeft CBD geen van deze vervelende nevenverschijnselen opgeleverd en de onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar CBD als behandelmethode voor angststoornissen.

Type 1 diabetes

Type 1 diabetes wordt veroorzaakt door ontstekingsprocessen waarbij het immuunsysteem cellen in de alvleesklier, waar insuline wordt aangemaakt, aanvallen en buiten werking stellen.

Omdat CBD ook ontstekingsremmend is in de alvleesklier, is ook hier onderzoek naar opgestart. Dat zou dan de eerste stap zijn in de ontwikkeling van een middel op basis van CBD dat verlichting brengt bij type 1 diabetes.

Acné

Een andere mogelijke toepassing voor CBD is bij acné. Acné is een gevolg van overactieve en ontstoken talgklieren in de huid. Deze klieren maken talg aan, een natuurlijke lichaamseigen stof dat de huid hydrateert.
Bij een overmaat aan talgvorming kan er acné ontstaan.
Uit een recent onderzoek bljkt dat CBD de vorming van talg afremt, opnieuw weer doordat CBD ontstekingsremmend werkt. CBD is daarom een veelbelovend middel bij de behandeling van 'acne vulgaris' oftewel de meest algemene vorm van acné.

Alzheimer

Er loopt nu ook onderzoek naar het gebruik van CBD in de eerste fase van Alzheimer, waarbij CBD in staat blijkt om mensen te helpen om wat genoemd wordt 'social recognition deficit' ofwel het kunnen herkennen van namen en gezichten van mensen. CBD zou kunnen helpen te voorkomen dat mensen met Alzheimer niet langer mensen uit hun naaste omgeving herkennen. Dit is de eerste aanwijzing dat CBD mogelijk kan helpen symptomen van Alzheimer te verlichten.

Hoe gebruik je CBD olie?

CBD olie wordt uit hennepplanten gewonnen als een olie of als poeder. Deze worden vervolgens op een veelvoud vasn manieren verwerkt, bijvoorbeeld gemengd door een zalf of gel. Het kan in capsules worden gestopt of als vloeistof worden geslikt. Of op de huid worden uitgesmeerd.
Eén van de officiële geneesmiddelen die ervan gemaakt wordt, te weten het middel tegen multiple sclerose wordt als een spray in de mond gespoten. Hoe CBD precies dient te worden gebruikt, hangt ook van de toepassing af.

Mogelijke nevenverschijnselen en gezondheidsrisico's

Er is veel kleinschalig onderzoek gedaan naar de gevaren van CBD bij volwassenen en in het algemeen geldt dat de meeste mensen erg goed reageren op zelfs hogere doseringen.
Er is geen sprake van schade aan het zenuwstelsel noch wordt schade aangebracht aan vitale organen of zijn er stemmingswisselingen bij mensen die tot aan grotere doseringen gebruiken.
De meest voorkomende nevenverschijnselen zijn vermoeidheid. Sommige mensen hebben last van diarree of een overmatige eetlust en daardoor ook gewichtstoename.
Sommige anderen melden dat ze duizelig worden, een lage bloeddruk krijgen, gedeprimeerd raken of zelfs gaan hallucineren, wat vermoedelijk het resultaat is van een te hoog aandeel van THC. Daar kan zeker sprake van zijn als CBD olie van wiet wordt gemaakt.

Er zijn nog maar heel weinig gegevens over wat CBD op de lange termijn doet en er is ook nog geen onderzoek gedan op kinderen, dus we adviseren om hier voorzichtig te zijn.
Wie CBD zou willen gaan gebruiken, doet er goed aan om dit met zijn/haar behandelend arts of therapeut te bespreken.

Er is nog veel meer onderzoek bij mensen nodig om goed te weten wat de gezondheidsrisico's en nevenverschijnselen van CBD kunnen zijn. Dat is moeilijk omdat het gaat om een stof die nog steeds heel streng wordt gereguleerd, wat hindernissen opwerpt voor onderzoekers. Naarmate marihuana en aanverwante producten meer en meer wordt toegestaan, kan er ook meer onderzoek worden uitgevoerd.

Ons commentaar

De afgelopen paar jaar is er een enorme toename geweest in de belangstelling voor CBD-olie, wat kennelijk tot nogal wat kinnesinne bij 'Big Pharma' geleid heeft omdat het niet receptplichtig is en vandaar ook niet voor zulke belachelijk hoge prijzen verkocht kan worden als reguliere geneesmiddelen. Vandaar ook dat ze hun uiterste best doen om mensen angst aan te jagen via de reguliere media.

Anderzijds is het wel degelijk zo dat niet alle CBD-olie gelijk is geschapen. Veel van de CBD olie die bij drogisterijen wordt verkocht is fors doorverdund, zodanig dat ze amper nog werkzaam kan zijn.
We kunnen u verzekeren dat de kwaliteit van Vitae Sense CBD oil gegarandeerd hoog is, mede omdat elke batch wordt gecontroleerd op de samenstelling door middel van zogenaamde 'dunnelaag chromatografie'.
Hierdoor bent u verzekerd van een product van constante kwaliteit dat ook bevat wat er op het etiket beloofd wordt met hooguit een klein spoortje van het geestverruimende THC.

Get every new article on your mail