Waarom kokosolie weer in de ban wordt gedaan door de Amerikaanse Hartstichting

Waarom kokosolie weer in de ban wordt gedaan door de Amerikaanse Hartstichting

Vrijwel iedereen zal het in de kranten gelezen of in het nieuws gehoord hebben: het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Hartstichting, de American Heart Association AHA heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Met name het advies over kokosolie heeft voor opschudding gezorgd en geleid tot schreeuwerige krantenkoppen zoals "Kokosolie is even slecht als roomboter" en "Kokosolie is ongezond en is nooit gezond geweest.". Dit leidt niet alleen tot verwarring bij de consument, maar ook tot woede bij mensen, die weten hoe en waarom de AHA en in navolging hiervan, het Nederlandse Voedingscentrum, tot zo'n standpunt brengt.

Waarom die kwaadheid? Er zijn een flink aantal redenen om het advies van de AHA, waarin ze ontstekingsbevorderend voedsel als margarine (ja, dat adviseren ze serieus!), met een fikse korrel zout te nemen.

Wie of wat is de American Heart Association precies?

De American Heart Association werd opgericht door een groep cardiologen in 1924. Haar doel is om hartziekten en hersenbloedingen te bestrijden door middel van onderzoek en het geven van voorlichting aan het publiek. Dat is zeer zeker een nobel doel, vooral omdat dit de belangrijkste doodsoorzaak is in de Verenigde Staten en feitelijk ook in de meeste andere landen.
Echter, de geloofwaardigheid van hun adviezen, daar zijn wel wat vraagtekens bij te stellen in verband met de invloed van lobbyisten en de twijfelachtige interpretatie van wetenschappelijk onderzoek.
De AHA heeft tientallen jaren aanbevolen om verzadigde vetten te vervangen door ontstekingsbevorderende omega-6 vetzuren om zo het risico op hartziekten te doen verminderen. Dit specifieke advies is echter nooit ondersteund door wetenschappelijke feiten.

De AHA is, zoals elke non-profit organisatie afhankelijk van giften. De meeste giften ontvangt de AHA van het bedrijfsleven en meer specifiek van fastfoodketens als Subway, agrofood bedrijven die ontbijtgranen produceren als Cheerios en farmaceutische bedrijven als Bayer.
Alsof dat nog niet erg genoeg is, geeft AHA bedrijven ook de kans om een 'gezondheidszegel' op hun waren te plakken, onder de naam "Heart Check Program".  Dit zegel zit bijvoorbeeld op ontbijtgranen en vruchtensappen.
Vrijwel onveranderlijk bevatten deze producten veel koolhydraten en met name veel suikers. Bovendien is dit gezondheidszegel niet goedkoop, zodat alleen de grootste bedrijven zich dat label kunnen veroorloven. Een non-profit bedrijf dat in 'bed ligt' met zoveel grote bedrijven doet je afvragen hoe serieus je de aanbevelingen wel moet nemen en hoe ze de beschikbare gegevens over hartziekten interpreteren.

Verdraaien wetenschappelijke feiten

Voor kritische volgers van de AHA was het geen verrassing dat de AHA de huidige stand van zaken op wetenschappelijk onderzoek zo wist te verdraaien, dat het voortborduurt op wat ze al tientallen jaren rondblaten.
Waarom ze dat kunnen is niet zo moeilijk te begrijpen als men weet dat voedingsonderzoeken heel lastig uit te voeren en even lastig te interpreteren zijn. 

Voor wetenschappelijk onderzoek is dubbel-blind onderzoek de gouden standaard, maar bij onderzoek naar voedingsgewoontes is dat niet of amper mogelijk.
Onderzoekers krijgen geld van de overheid of van het bedrijfsleven, wat in het beste geval alleen beïnvloedt wát onderzocht wordt en in het slechtste geval óók de uitslag een bepaalde richting opduwt. "Wij van WC-eend adviseren WC-eend".
Wanneer mensen zelf moeten invullen wat ze eten, zullen ze regelmatig liegen en vaak gewoon vergeetachtig zijn. Tenzij je ze ook echt een paar weken lang opsluit en onderzoekers gaan over elk grammetje voedsel dat ze krijgen is het onmogelijk echt precies te weten wat mensen eten. Voedseldagboeken, vragenlijsten en interviews zijn allemaal onbetrouwbaar.
Het meeste voedingsonderzoek is gebaseerd op epidemiologische gegevens die alleen verbanden kunnen duiden, maar niet noodzakelijkerwijs oorzaak en gevolg.

In de laatste tientallen jaren zijn er maar liefst 17 meta-onderzoeken en systematische literatuurreviews uitgevoerd over het verband tussen voeding en hartziekten, waarbij geen enkel verband tussen de inname van verzadigd vet en hartziekten kon worden aangetoond.
Ook wanneer naar klinische onderzoeken werd gekeken in plaats van alleen epidemiologische onderzoeken, werd geen verband gevonden tussen de consumptie van verzadigd vet, hartziekte en mortaliteit.
Vreemd genoeg (of juist niet) gebruikte de AHA bij haar eigen analyse slechts 4 van de 17 onderzoeken, waaronder zelfs nog twijfelachtig onderzoek uit de zestiger jaren!

Of de AHA nu wel of niet heel selectief slechts een paar onderzoeken er uit licht, er is geen enkel bewijs dat verzadigd vet en hartziekten enig verband met elkaar hebben.
Om dan plotseling kokosolie of enig andere vorm van verzadigd vet te gaan demoniseren zoals ook in NL het Voedingscentrum doet, is NIET gebaseerd op enig wetenschappelijk bewijs.
De AHA baseert veel van haar aanbevelingen op het effect dat dat verzadigd vet heeft op de verhoging van het LDL-cholesterol. Ze maken echter geen onderscheid tussen de partikelgrootte van het LDL-cholesterol. Zo is bekend dat LDL-cholesterol dat groot van omvang is, geen nadelige invloed op de hartgezondeid heeft, terwijl kleine zware LDL-deeltjes dat wel hebben.
Verzadigd vet laat juist alleen de onschadelijke vorm van LDL-cholesterol in omvang toenemen. Bovendien gaat daarnaast ook het aandeel van HDL-cholesterol omhoog, het soort waarvan alom wordt aangenomen dat dit het gezonde soort cholesterol is.

Gezondheidsvoordelen kokosolie

Kokosolie heeft een flink aantal gezondheidsvoordelen, die de AHA weglaat in haar publicatie. Een aantal van deze voordelen zijn:
– kokosolie kan juist een gunstige invloed hebben op cholesterol en bloedvetten
– kokosolie kan mensen helpen met afslanken
– kokosolie heeft antimicrobiële en antivirale eigenschappen
– kokosolie is ontstekingsremmend, wat juist preventief werkt voor hartziekten.

Lobby plantaardige olie-industrie

Moeten we nu met zijn allen echt het voedingsadvies van de AHA gaan volgen? Denk eens goed na!
De AHA beveelt bijvoorbeeld het zogeheten “DASH” (Dietary Approaches to Stop Hypertension)-dieet aan tegen hoge bloeddruk, waarbij behalve het sterk minderen van de zoutinname óók margarine wordt aanbevolen. MARGARINE. Wie eet dat nu nog? Misschien alleen nog mensen die net onder een steen vandaan gekropen zijn?

De AHA was de autoriteit die aanbevolen heeft om in plaats van verzadigd vet veel plantaardige oliën te consumeren. En hoe toevallig, de AHA heeft ook jarenlang forse donaties ontvangen van juist die bedrijven die geld verdienen aan plantaardige olie.

Sinds er in 1948 grote bedrijven ontstonden, die plantaardige olie verwerkten, heeft deze zelfde industrie een fors belang gehad bij de AHA.
Idem dito voor farmaceutische bedrijven die cholesterolverlagende statines verkopen. Ook deze bedrijven hebben altijd veel geld gedoneerd aan de AHA. En hoe toevallig, de AHA heeft deze producten ook altijd gepromoot in haar voorlichtingscampagnes.

Goed geïnformeerde cardiologen melden dat de AHA zo corrupt is, dat eerlijke artsen niet langer in staat zijn om hun patiënten datgene te adviseren wat de AHA aanbeveelt. Immers, met zoveel verstrengeling van belangen kan je er niet langer klakkeloos van uit gaan dat dit advies betrouwbaar is.

Er zijn nog andere voorbeelden van hoe de AHA controversiële adviezen uitdeelt als ware het snoepjes. Statines worden door de AHA aanbevolen aan zo'n beetje iedereen op leeftijd, zelfs als daar geen verhoogd risico geldt op hartziekten. En dat ondanks de vele toch wel serieuze neveneffecten van statines die zelfs bij een bevolkingsgroep met een verhoogd risico niet opweegt tegen de voordelen ervan.

Hoe heeft de AHA hier zo lang mee weg kunnen komen? Heel eenvoudig! De veelbesproken professor Walter Willet en zijn Harvard onderzoeksgroep ontving grote sommen geld van de voedingsindustrie en wel met name van de bedrijven die plantaardige olie en granen verwerken.
Terwijl bij de productie van margarine niet langer grote hoeveelheden transvet ontstaan, is margarine nog steeds een heel industrieel product. Desondanks beveelt de AHA (en in NL de Hartstichting en het Voedingscentrum) margarine nog van harte aan omwille van de meervoudig onverzadigde vetten.
Waar geen aandacht aan wordt besteed is dat er bij het productieproces onder andere kankerverwekkende aldehyden ontstaan.

Onze aanbevelingen

Mede daarom bevelen we u van harte aan om de aanbevelingen van de AHA met een fikse korrel zout te nemen. Gooi alstublieft die kokosolie NIET weg.
Concentreer u op het eten van ECHT voedsel, zoals kokosolie, boter en andere traditionele vetten. Ga alstublieft niet gezonde vetten mijden en weer margarine eten zoals de AHA en het Voedingscentrum adviseert.
Biologisch en ecologisch verantwoord geproduceerd voedsel daarentegen is iets wat we u wel van harte aanbevelen omdat dit altijd gezonder zal zijn, wat een officieel rapport ook moge beweren.

Het énige wat wel waar is, is dat kokosolie de afgelopen tijd zo ongelooflijk de hemel in geprezen is, dat het op een voetstuk is komen te staan. Kokosolie doet inderdaad mooie dingen voor onze gezondheid, maar is géén wondermiddel. De vetten in kokosolie zijn licht verteerbaar en dankzij de verzadigde vetten wordt kokosolie niet snel ranzig en de niet-virgiene versie blijft stabiel bij bakken en braden op hogere temperaturen. Beter nog is het om hoge baktemperaturen te mijden, dat is voor niemands gezondheid een goed idee, omdat er dan te veel ongezonde kankerverwekkende stoffen ontstaan.
Wie wil afslanken zal op de eerste plaats minder moeten eten dan hij/zij nodig heeft, waarbij uiteraard wel geldt dat kokosolie minder snel wordt opgeslagen als vet omdat het preferent als brandstof zal worden gebruikt. 
Ook hier dient opnieuw het gezonde verstand te zegevieren. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. 

We kunnen u nog meer rode oortjes bezorgen door een link te geven naar achtergrondartikelen, die u vertellen waarom u advies van de AHA of de AMA (the American Medical Association) niet zou moeten vertrouwen.

Is the American Heart Associaton trustworthy?

What the American Medical Association hopes you never learn about its true history