Uridine voor gezonde hersenen en lever dankzij ondersteuning van aanmaak zenuwcellen en energieproductie

Uridine voor gezonde hersenen en lever

Uridine ondersteunt de vorming van hersensynapsen en de celwanden van zenuwbanen

Uridine is een nucleotide, die de precursor is van hersensynapsen en fosfolipiden in het membraan van zenuwweefsel, samen met het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) en cholines.
Uridine kan sommige hersenfuncties waarbij cholines betrokken zijn, verbeteren .
Uridine ondersteunt eveneens de gezondheid en het functioneren van mitochondriën in de lever.

Uridine is een relatief onbekend voedingssupplement, maar wordt wel van nature aangetroffen in een veelvoud aan voedingsmiddelen. Het is uridine wat de achterliggende oorzaak is dat vis ook wel 'voeding voor het brein' wordt genoemd en 'brouwersgist' bekend staat om haar helende eigenschappen. Uridine behoort samen met adenosine, guanosine en cytidine, tot één van de vier nucleotiden die tesamen de bouwstenen van het DNA vormen.

Behalve dat het een belangrijke rol speelt bij de vorming van RNA, heeft uridine nog een aantal unieke gezondheidsvoordelen. Het is bijvoorbeeld een voorloper van membraanfosfolipiden en geeft signalen door wanneer veranderingen plaatsvinden in de samenstelling en activiteit van hersencellen.
In mitochondriën, met name in de lever, is uridine ook belangrijk als precursor en vanwege de sturende functie ervan.

Uridine voor een beter geheugen en als stemmingsverbeteraar.

Wanneer u al geheugensupplementen gebruikt of er over nadent ze te gebruiken zou u ook eens uridine in overweging dienen te nemen omdat het proces waarbij herinneringen worden opgeslagen in het geheugen, grote hoeveelheden RNA vereist omdat RNA nodig is om eiwitten te produceren bij de zenuwsynapsen.

Dankzij een hogere inname van uridine kan ook meer RNA worden aangemaakt in het brein wat weer leidt tot het beter kunnen opslaan van herinneringen en een beter geheugen.
RNA is extreem belangrijk voor de vorming en het coderen van herinneringen. Herinneringen worden opgeslagen in de hersenen in de vorm van verbindingen tussen neuronen, die synapsen heten. Deze verbindingen zijn tastbaar en de ontwikkeling ervan vereist de aanmaak van belangrijke eiwitten, waarvoor RNA nodig is om dit in goede banen te leiden.
Het gehalte aan RNA neemt mettertijd af als we ouder worden , maar door aan onze voeding extra uridine toe te voegen is het mogelijk de aanmaak van meer RNA te stimuleren waardoor de geheugenfunctie verbetert.

Er is onderzoek dat suggereert dat uridine ook als antidepressivum kan dienen vanwege de wijze waarop het samenwerkt met choline zoals Alpha GPC, vetzuren zoals DHA of fosfaten. Uridine is namelijk ook een precursor voor membraan-fosfolipiden en een boodschappermolecuul dat de werking en samenstelling van hersencellen beïnvloedt.

Dankzij een hogere uridinespiegel in de hersenen stijgt ook de dopamine productie, een belangrijke stof die verantwoordelijk is voor een betere stemming en ons zowel letterlijk als figuurlijk in beweging brengt.
Uridine wordt in de hersenen ook omgezet naar CDP citicoline, wat direct van invloed is op de productie van acetylcholine, die de hersenen 'plastischer' maakt en het geheugen verbetert. Met plastischer bedoelt men dat de hersenen letterlijk van structuur veranderen om nieuwe informatie op te nemen en te verwerken.

Uridine is ook betrokken bij de aanmaak van fosfatidylcholine (PC) wat belangrijk is voor de werking van hersenenzymen. Dankzij fosfatidylcholine worden meer zenuwuiteinden (neurieten) aangemaakt, wat eveneens tot een betere plasticiteit en groter leervermogen leidt.

Met een hogere uridinespiegel in de hersenen blijkt het geheugen beter te werken en ervaart men in het algmeeen een beter vermogen om te schrijven, lezen of beter op ingewikkelde taken te concentreren. Dit wordt vooral veroorzaakt vanwege de omzetting naar (acetyl)choline.

Het is dan ook geen wonder dat veel onderzoekers denken dat uridine het verouderingsproces van de hersenen kan vertragen. Vanwege haar belangrijke rol voor de vorming van RNA wordt zelfs gedacht dat het wel eens tegen depressie en bepaalde vormen van dementie zou kunnen werken. Dankzij een hoger aandeel van uridine kunnen hersenen plastischer worden, wat de gezondheid van de hersencellen ten goede komt.

Uridine voor een hogere energieproductie
Uridine heeft ook nut op een veel basaler niveau: het kan ervoor zorgen dat meer energie wordt aangemaakt in de vorm van ATP (adenosine trifosfaat, de universele energiedrager) en er ook voor zorgt dat meer glucose wordt omgezet, ook bij gebrek aan voldoende zuurstof.

Maar het doet nog meer: uridine activeert zogenaamde P2Y receptoren die een zeer belangrijke regelfunctie hebben voor de eetlust, waarbij samengewerkt wordt met het belangrijkste hersenvetzuur, omega-3 DHA (docosahexaeenzuur).

Uridine verbetert de leverfunctie

Behalve in de hersenen speelt uridine ook een belangrijke rol in de lever omdat levercellen een hoge concentratie aan mitochondriën bevatten: het ontgiftingsproces wat in de lever plaats vindt, kost namelijk veel energie. De rol van uridine bij dit ontgiftingsproces in de lever is groter en belangrijker dan lange tijd is aangenomen.

Er is een belangrijk verband tusssen de stofwisseling van pyrimidine, waar ook nucleosiden, zoals uridine en de opeenhoping van vet in de lever. Vervetting van de lever wordt in verband gebracht met obesitas en een fructose-rijk dieet, allemaal verschijnselen die in het 'moderne' dieet vaak voorkomen en een aanwijzing zijn voor een disbalans in de stofwisseling.

Uridine is in staat om de vetopslag te onderdrukken door manipualtie van bepaalde leverenzymen.
Uridine heeft rechtstreeks invloed op de verhouding NAD+/NADH wat twee extreem belangrijke energie-dragers zijn in elke lichaamscel.

De invloed van uridine op de energiestatus gaat verder dan alleen maar de lever, wat interessant kan zijn voor sporters.
Uit onderzoek is gebleken dat uridine in staat is om het duurvermogen bij sporters te verbeteren, vooral als dit gecombineerd wordt met andere stoffen die de werking van mitochondriën verbeteren zoals PQQ (pyrroloquinoline quinone) en ubiquinol (biologisch actieve Q10)

Aan artikel gerelateerde producten

Get every new article on your mail