Nog veiliger winkelen bij Pasio Online

Veilig winkelen bij PasioOnline.com

Sinds jaar en dag zijn wij bij Pasio ons ervan bewust dat u als bezoeker van onze website belang hecht aan privacy en wij vinden dat vanzelfsprekend. Sinds 2005 (toen onze eerste webwinkel het licht zag) hebben wij alles in het werk gezet om met de beschikbare technologie onze site, onze server en dus ook onze online communicatie te beveiligen.

Sinds 2005 is er veel veranderd, niet alleen is het web rijker geworden met veel meer content (video's , rijkere illustraties en nog meer informatie), maar ook veiliger, dit in tegenstelling tot wat u misschien in de media leest.

Encryptie

Dit is mogelijk geworden door onder andere een grotere bewustwording bij internetgebruikers maar ook door toegenomen gebruik van encryptie. Encryptie of wel versleuteling van onze online communicatie over het web.

In de beginjaren van het web was de communicatie volledig open en kon alles met relatief geringe inspanning worden afgeluisterd. Dit was ook precies de reden, waarom bijvoorbeeld militaire inlichtingendiensten destijds een nieuw parallel web hebben opgezet en het oude militaire internet hebben afgestoten en vrijgegeven aan de 'markt' waarin 'content' makers en 'content' consumenten vrijelijk konden opereren. Webwinkels beginnen, kranten online brengen, een blog starten etc.

Voor de gewone sterveling was encryptie slechts iets wat hij of zij alleen uit misdaad- en spionageromannetjes kende. Enige tijd geleden is daar een kentering in gekomen en zijn ook gewone stervelingen zich bewust geworden van de noodzaak om in elk geval met de nodige zorg om te gaan met financiele privacy. Je vertelt niet aan iedereen zo even waar jij je bankpasjes bewaard en vooral al niet wat je pincode is. Waarom dan wel online ? Gelukkig is die bewustwording er al.

Wat wij echter steeds vaker zien is dat de overheid zelf deze bewustwording en de nu algemeen geaccepteerde noodzaak tot data-encryptie ontmantelt in de naam van "strijd tegen internet criminaliteit en van software ontwikkelaars eist om zogeheten "back doors" in te bouwen om zo de 'criminelen' aan te kunnen pakken.
Hier zeggen wij in elk geval neen tegen. Wat geheim is, moet geheim blijven zolang er geen concrete aanwijzingen zijn dat een individu of een bedrijf zich schuldig maakt aan criminele activiteiten. Met die gedachte hebben wij voor onze online communicatie met u als klant of incidentele bezoeker de nodige maatregelen getroffen en onze gehele infrastructuur verhuisd naar het neutrale Zwitserland.
Zwitserland is het rechtsgebied waar privacy nog iets betekent en waar internet criminaliteit harder wordt aangepakt dan in Nederland en de overheid niet betrokken is bij het hacken van sites alleen maar omdat het nu ook wettelijk is toegestaan dat te doen. Dat je hard kunt rijden in een auto betekent nog niet dat je altijd en overal hard moet willen rijden.

Beveiligd datacentrum

De server waar deze webwinkel op draait is in ons eigendom en gezeteld in 's werelds strengst beveiligde datacentrum. Gecombineerd met tal van ingebouwde veiligheidsmaatregelen binnen onze winkel en het aanwezige SSL certificaat dat elke vorm van communicatie tussen u en onze winkel in uw browser volledig versleuteld plaats vindt. Daarnaast is onze server ook van meerdere kanten beveiligd en ook voorzien van een DDoS hardware applicatie dat aanvallen op onze server zo goed mogelijk kan afweren als de techniek toestaat.
Elke dag weer, elk willekeurig moment van de dag wordt onze winkel en de server waarop deze draait getest en beproefd op veiligheidslekken.

PasioOnline.com kan met gepaste trots zich er op voorstaan dat dit de enige Nederlandse webwinkel is die zulke verregaande veiligheidsmaatregelen heeft getroffen!

Get every new article on your mail