De Rijksoverheid en diens handlangers vertellen graag iedereen wat te doen, wat te eten, hoeveel vrije dagen ze mogen hebben, wanneer te stemmen, met welk vervoer ze naar hun werk mogen, hoeveel brocolli ze moeten eten...  Oh wacht dat laatste nog niet maar dat komt nog.

Op de burger en met name de ondernemer wordt de AVG, in de volksmond de privacy wet door de strot geduwd maar diezelfde Rijksoverheid is zelf niet eens gereed noch eigenlijk van plan zelf de privacy van de burger in acht te nemen want.. de Rijksoverheid heeft haar eigen belang.

Inzichtelijk dit artikel van het FD (Financieel Dagblad).

Quote uit Het Financieel Dagblad van 16 mei:

De Belastingdienst kan niet op tijd voldoen aan de nieuwe privacywet en overlegt daarover met de Autoriteit Persoonsgegevens. De overgangsperiode van twee jaar was voor de fiscus niet genoeg. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt volgende week vrijdag definitief van kracht.
 
De Sociale Verzekeringsbank is nog niet helemaal klaar om te voldoen aan de nieuwe privacywet De toezichthouder waarschuwt onvermurwbaar te zijn en dat ook de Belastingdienst vanaf volgende week, net als iedere andere organisatie, volledig aan de wet moet voldoen. De Autoriteit wil echter niet zeggen hoe ze de nieuwe wet gaat handhaven.

Dus stel nu dat de toezichthouder de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst een boete opleggen voor het niet voldoen aan de nieuwe privacywet. Wie gaat dat uiteindelijk betalen? Ja U en ik dus uiteindelijk.

Overigens, zal de AIVD al klaar zijn voor de nieuwe privacywet? Zou graag mijn gegevens willen inzien en weten met welke derde partij deze eventueel zijn gedeeld. U weet de AIVD mag per deze maand gewoon inbreken op uw e-mail, uw PC of slimme telefoon (iPhone - iOS of Android) toestel en toch heel slordig  met uw gegevens omgaan. Diezelfde AIVD die niet kon verwachten dat Nederland overvallen zou worden deze zomer met "verwarde mannen".

Tot slot zou ik mij willen beroepen op het recht om te mogen worden vergeten bij beide instanties.

Get every new article on your mail