Doorbloeding en vaatverwijding

Doorbloeding en vaatverwijding

Vaatverwijding is het proces waarbij bloedvaten ontspannen en letterlijk wijder worden, waardoor de doorbloeding verbetert. Een van de belangrijkste aanjagers van vaatverwijding is stikstofoxide (NO).
Daarom zal elk middel dat de stikstofoxide productie verhoogt, ook vaatverwijding bevorderen.

Voor een sporter is dat interessant omdat vaatverwijding leidt tot een toename in de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen en dus ook tot beter presterende spieren wegens de vergrootte energieproductie.
Vaatverwijding leidt ook tot een verbetering in de afvoer van afvalstoffen uit de spieren, zoals melkzuur en ammoniumverbindingen die spiervermoeidheid en spierfalen veroorzaken.
Andere gebieden in het lichaam die profijt hebben van een verbeterde doorbloeding, zijn de bloedvaten die naar de huid leiden, om daar het lichaam af te koelen. Idealiter wil je daar ook weer niet te veel energie aan verspillen, vandaar de toenemende populariteit van het gebruik van koelvesten en ijsbaden voorafgaand aan grote sportevenementen. Lees hier meer over deze techniek.

Vaatvernauwing is ook nuttig voor een sporter. Uiteraard niet voor de spieren die sportprestaties moeten leveren, maar in de bloedvaten die naar ingewandsorganen en het spijsverteringsstelsel leiden.
Dat is ook precies datgene wat het lichaam al van nature doet bij maximale inspanning en de reden waarom vaste voeding ineens niet meer verteerd wordt. Vaatverwijding is niet alleen interessant voor sporters, maar ook van groot belang voor mentale topprestaties wil leveren of moeite heeft om sexueel opgewonden te raken.