De verloren kunst van het flirten: hoe herken je flirtgedrag?

De verloren kunst van het flirten

In de afgelopen weken, nee jaren kwam het ene na het andere schandaal ons ter ore over seksueel misbruik, waarbij steevast de ene partij machtiger en vaak ook ouder was dan de ander, die er uit misplaatst respect of angst pas (tientallen) jaren later iets over bekend durfde te maken.

Toch dreigen we met alle bezorgdheid over de gevaren van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, te vergeten dat er ook gewenste intimiteiten zijn en dat flirten leuk kan zijn. Hier in Europa is het gelukkig nog niet zover, maar in de VS zijn mannelijke studenten al serieus bang om met vrouwelijke studenten te flirten uit angst om beschuldigd te worden van ongewenst gedrag.

In een tijd waarin non-verbale communicatie op de achtergrond raakt en de beide seksen met elkaar in gevecht lijkten te raken, leek het mij interessant om een ander aspect van communicatie te belichten, namelijk het flirten.
Over de gehele wereld lijken mannen en vrouwen vergeten te zijn hoe ze moeten flirten. In een snel veranderende maatschappij, waarbij iedereen meer met elkaar communiceert via de slimme telefoon leidt dit er toe dat mensen steeds minder "oog" voor elkaar hebben en de ongesproken taal van het flirten verleren.

Daarom een cursus Flirten 101 zogezegd, een cursus die ik gelukkig niet zelf hoefde te bedenken, maar die al kant en klaar online beschikbaar is. Geen prietpraatjes maar gebaseerd op echt wetenschappelijk onderzoek.
Het voert te ver om de hele tekst hier op te voeren, daarom beperk ik me tot de inleiding en een uitleg over de redenen waarom we soms flirtgedrag niet herkennen of andersom ten onrechte te denken dat de ander aan het flirten is, terwijl die gewoon (aan jou of je geliefde) een oprecht compliment maakte.

Waarom flirten we eigenlijk?

Flirten is veel meer dan alleen maar leuk: het is een universeel en essentieel onderdeel van menselijke communicatie. Antropologisch onderzoek toont aan dat flirten in alle culturen en samenlevingen over de hele wereld voorkomt.
Flirten gebeurt instinctief en is puur menselijk. Dat is geen verrassing: als we dit niet zouden doen en interesse toonden in iemand van het andere geslacht zou er geen voortplanting plaats vinden en zou het menselijk ras uitsterven.
Volgens sommige psychologen zou flirten zelfs deel uitmaken van de grondvesten van de menselijke beschaving. Ze redeneren dat het grote menselijke brein en onze superieure intelligentie met gecompliceerde taalgebruik en alles wat ons van andere diersoorten onderscheidt, eigenlijk allemaal gebaseerd is op het menselijk equivalent van de pauwenstaart, namelijk om de ander het hof te kunnen maken. Al hetgene wat we als mensheid bereikt hebben op het gebied van kunst tot aan raketwetenschap toe kan beschouwd worden als een bijverschijnsel van ons vermogen om de ander te verleiden.

Als flirten dan zo instinctief is, waarom hebben we dan hulp nodig?

Net zoals veel andere zaken, die betrekking hebben op hoe we met elkaar omgaan, gelden hier de ongeschreven regels van de etiquette. Deze regels dicteren waar, wanneer , met wie en op welke wijze we behoren te flirten. We gehoorzamen meestal instinctief aan deze ongeschreven regels zonder ons ervan bewust te zijn.
We zijn ons er pas bewust van wanneer iemand deze ongeschreven regels niet volgt, bijvoorbeeld door met de verkeerde persoon of op het verkeerde tijdstp en plaats te flirten. Flirterig praten met een weduwe op de begrafenis van haar overleden echtgenoot is zo'n faux pas wat op zijn minst wenkbrauwen doet fronsen en ook regelrechte woede kan opleveren.

Dit is natuurlijk een heel gemakkelijk voorbeeld, maar het wordt snel ingewikkelder en bijna iedereen heeft wel eens een pijnlijke vergissing gemaakt.
Vooral mannen lijken het vaak erg moeilijk te hebben met het juist interpreteren van de lichaamstaal bij vrouwen en vriendelijkheid opvatten als sexuele interesse.
Een ander probleem is dat in puriteinse culturen zoals die in Groot-Brittannië en Noord Amerika, flirten een vies woord is geworden. Sommigen zijn zo bang geworden dat ze een ander zouden kunnen beledigen of de verkeerde signalen uit te zenden dat we dreigen ons natuurlijk talent voor speelse onschuldige flirts te verliezen.

Psychologen en sociale wetenschappers hebben vele jaren besteed aan het bestuderen van alle soorten sociale interactie tussen man en vrouw. Tot nog toe werden bijna alle interessante onderzoeksresultaten bedolven in aan het grote publiek slecht beschikbare wetenschappelijke tijdschriften of moeilijk wetenschappelijk jargon. De Flirt-gids is de eerste van haar soort om wetenschappelijke informatie te populariseren voor een groot publiek met bruikbaar advies over waar en met wie te flirten en hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Hoe kan je een flirt herkennen?

We zijn er helemaal niet zo goed in om een flirt te herkennen. Soms kan je het mijlenver aan zien komen, maar vaak is een flirt minder goed te herkennen. Hoe goed kan je een flirt van normaal gedrag onderscheiden?
Mogelijk interpreteer je vriendelijk gedrag als een flirt (“Hij is altijd met me aan het flirten!” “Nee, dat doet hij niet.”
Of misschien gaat het andersom (“Niemand flirt met mij.” “Hé, ik ben NU met je aan het flirten.” “Dat is lief, maar heus, niemand flirt met mij”).

Flirten is gecompliceerder dan je op het eerste gezicht zou denken.
Per definitie is een flirt communicatie op een manier die de aandacht trekt. Maar omdat niemand het leuk vindt om afgewezen te worden, wordt dat zelden heel openlijk gedaan zodat het ook nog opgevat kan worden als een normaal gesprek met grapjes, plagen of gewoon vriendelijkheid.

In een onderzoek brachten wetenschappers vreemdelingen bij elkaar en lieten ze 10 minuten met elkaar 'babbelen' om zo een eerste indruk van elkaar te krijgen. Daarna werden ze apart genomen en kregen ze allerlei vragen voorgelegd.

Hoe accuraat onderscheiden mensen flirtgedrag van een normaal gesprek?

Een belangrijk onderdeel hiervan is lichamelijke aantrekkingskracht. Hoe meer mensen zich tot volstrekte vreemdelingen voelen aangetrokken, des te sneller zullen ze gaan flirten. Maar lichamelijke  aantrekkingskracht heeft geen gevolgen voor hoe de andere partij de flirt opvat. Denken dat iemand leuk is, betekent niet dat je de signalen van de ander zult opvatten als flirtgedrag.

Mannen en vrouwen blijken allebei slecht te zijn in het herkennen van flirtgedrag. Wanneer er ook echt sprake was van flirtgedrag hadden vrouwen dat maar in 18% van de gevallen door. Mannen waren daar precies 2x beter in met 36% juist geraden flirts, maar nog altijd is dat een forse minderheid.
Andersom lukt het iets beter, een normaal gesprek wordt meestal ook als zodanig opgevat met praktisch geen verschil tussen hoe vrouwen (83%) of mannen (84%) dat doen. Beide geslachten zijn dus veel beter in staat om niet-flirtgedrag te herkennen dan echt flirten.

Feitelijk is dat toch uitermate teleurstellend. Met zoveel mensen die zich vergissen en flirtgedrag verkeerd opvatten, lopen nogal wat mensen een heuse romantische relatie mis. Tegelijkertijd is het positief dat gewone communicatie niet abusievelijk als flirtgedrag wordt opgevat, wat in het ergste geval behoorlijk ernstige gevolgen kan hebben voor hoe mensen vervolgens met elkaar omgaan.

Waarop moet je precies letten om te zien of sprake is van flirtgedrag?

Kijk naar niet-verbale signalen. Lichaamstaal spreekt boekdelen. Mensen observeren elkaars gedrag en gecombineerd met wat gezegd wordt kan je dat interpreteren als oprechte interesse.
In dat verband kan je een glimlach, naar voren leunen en iemand aanraken, gecombineerd met oogcontact meestal wel opvatten als 'zij/hij is in mijn geïnteresseerd".

Luister ook goed naar wat de ander zegt. Als die nadrukkelijk vertelt dat ze nog vrijgezel zijn en halve tot hele seksuele toespelingen maakt, dan kan je er wel donder op zeggen dat de ander in je geïnteresseerd is.
Let ook op de omgeving. Op bepaalde plekken wordt veel vaker geflirt dan anders. Het moet een omgeving zijn waar je gemakkelijk met elkaar kunt praten, vaak vloeit de alcohol er rijkelijk (het bekende smeermiddel) en mensen delen er een interessse (een verzamelplek voor mensen met dezelfde hobby of sport)
De manier waarop of de plek waar iemand iemand flirt zegt wat over zijn persoonlijkheid.
De ouderwetse manier van flirten is ingetogen, voorzichtig en beleefd en wordt gedaan op plekken waar dat gebruikelijk is, op een feestje, op café of op school. Dit soort mensen zal dit nooit zomaar in de supermarkt doen.
Bij lichamelijke flirts wordt veel lichaamstaal gebruikt en dat wordt ook in het openbaar gedaan.
Bij speelse flirts is de ander niet zo beleefd en heel extravert, waarbij veel conventies overboord worden gegooid. Wie dit doet is bijna nooit heel serieus, zeker niet als het op een ongebruikelijke plek zoals bijv. in de supermarkt, gebeurt. Dit zijn de ultieme 'speed-daters' .
Wie echt serieuze bedoelingen heeft, wordt liever aan de andere partij geïntroduceerd door een kennis en maakt liever niet zelf als eerste contact en benadert de ander ook heel voorzichtig, uit angst om afgewezen te worden.

Wanneer u interesse heeft in de gids, ga dan naar de website waar u het boekje gratis kunt downloaden

Get every new article on your mail