Haal meer energie uit je lichaam met PQQ

Haal meer energie uit je lichaam met PQQ

Alle energie in ons lichaam wordt aangemaakt in lichaamscellen en wel in de mitochondriën, wat de krachtcentrales van elke cel zijn. Mitochrondriën zijn de kleine celcomponenten die ATP produceren, wat de universele drager van energie in elk levend wezen is.

Onze energiebehoefte is het hoogst in de hersenen en vanzelfsprekend is de dichtheid van mitochondriën daar ook het hoogste. Het aantal mitochondriën is niet constant, dat kan toenemen of afnemen al naarmate de hoeveelheid 'hersenwerk' die verricht moeten worden.

De belangrijkste wijze waarop in de mitochondriën energie wordt opgewekt is door middel van de zogenaamde citroenzuurcyclus (Krebs) , waarin van glucose (uit suiker- of zetmeelrijke voeding) of ketonen (uit voeding of lichaamsvet) wordt omgezet naar ATP.
PQQ of pyrroloquinoline quinon blijkt in staat te zijn om de mitochondriën efficiënter te laten werken en meer energie te laten te laten produceren.

PQQ heeft een duidelijk positieve invloed op de werking van mitochondriën en kan zelfs de aanmaak van nieuwe mitochondriën stimuleren.
PQQ werkt ook als antioxidant en kan zo ontstekingen en oxidatieve stress verminderen.

Er is inmiddels behoorlijk veel onderzoek gedaan, waarin is aangetoond dat PQQ in staat is om de opwekking van energie in mitochondriën te stimuleren. Meer in het bijzonder blijkt dat PQQ ook het aantal mitochondriën laat toenemen, ontstekingen laat verminderen en de stofwisseling stimuleert, oxidatieve stress laat afnemen, het leervermogen en het geheugen verbetert en zelfs de vruchtbaarheid kan verhogen!

In één onderzoek bij muizen werd geconcludeerd dat PQQ een positieve invloed heeft op de vruchtbaarheid omdat muizen die extra PQQ kregen toegediend per worp tweemaal zoveel nakomelingen kregen dan muizen die gebrek hadden aan PQQ. Er was dus een duidelijk positieve invloed van het hebben van gezonde mitochondriën op de vruchtbaarheid.
Bij een ander onderzoek bleek dat ratten die een (kunstmatig) tekort hadden aan PQQ ook veel minder mitochondriën kregen en ook veel lustelozer werden.

PQQ blijkt tegelijkertijd zowel de stofwisseling te versnellen alsook het leervermogen te verbeteren bij ratten. Ofschoon het onverstandig is om resultaten bij ratten te extrapoleren naar die voor mensen, werden de ratten beslist tegelijk fitter én slimmer!

Terwijl verreweg het meeste onderzoek bij proefdieren is gedaan, is er her en der ook met mensen geëxperimenteerd. In een groep mensen, die dagelijks een dosering PQQ kregen, bleek dat er verschillende stofjes, die een indicatie geven voor de mate van ontsteking, werden onderdrukt. Dit waren het zogenaamde C-reactive protein, interleukine 6 en diverse andere stoffen die in de urine terug te vinden zijn en een indicatie geven van de versnelde werking van mitochondriën.

PQQ gaat overigens de cel zelf niet in, neen PQQ blijft erbuiten en bindt zich aan de oppervlakte van een cel en prikkelt daar diverse reacties binnen in de cel. Er blijken twee heel belangrijke omzettingsroutes worden geprikkeld, de ene via PGC-1alfa als het voornaamste boodchappermolecuul die niet alleen de energie-stofwisseling regelt, maar ook bepaalt welk spiervezeltype dominant wordt en het energieverbruik van het zogenaamde bruine vetweefse.
De andere route heeft DJ-1 als booschapper molecuul en is betrokken bij de bescherming van neuronen tegen oxidatieve schade. Dit verklaart waarom PQQ zo'n veelzijdige werking kan hebben en dus ook kan beschermen tegen zenuwgiffen.