De Rijksoverheid en diens handlangers vertellen graag iedereen wat te doen, wat te eten, hoeveel vrije dagen ze mogen hebben, wanneer te stemmen, met welk vervoer ze naar hun werk mogen, hoeveel brocolli ze moeten eten...  Oh wacht dat laatste nog niet maar dat komt nog.

Op de burger en met name de ondernemer wordt de AVG, in de volksmond de privacy wet door de strot geduwd maar diezelfde Rijksoverheid is zelf niet eens gereed noch eigenlijk van plan zelf de privacy van de burger in acht te nemen want.. de Rijksoverheid heeft haar eigen belang.

Inzichtelijk dit artikel van het FD (Financieel Dagblad).

De Belastingdienst kan niet op tijd voldoen aan de nieuwe privacywet en overlegt daarover met de Autoriteit Persoonsgegevens. De overgangsperiode van twee jaar was voor de fiscus niet genoeg. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt volgende week vrijdag definitief van kracht.

De Sociale Verzekeringsbank is nog niet helemaal klaar om te voldoen aan de nieuwe privacywet
De Sociale Verzekeringsbank is nog niet helemaal klaar om te voldoen aan de nieuwe privacywetFoto: Harold Versteeg/Hollandse Hoogte

De toezichthouder waarschuwt onvermurwbaar te zijn en dat ook de Belastingdienst vanaf volgende week, net als iedere andere organisatie, volledig aan de wet moet voldoen.

Get every new article on your mail